یشرفت ۷۰ درصدی تعمیرات واحدهای تولید انرژی نیروگاه ری

نیروگاه ری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و از اوایل مهر ماه بعد از پشت سر گذاشتن پیک تابستان، با برنامه ریزی برای پیک سال آینده و با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری تولید، تعمیرات و بازدیدهای دوره ای خود را آغاز نمود

بادرستانی با اعلام این خبر افزود: مجموع واحدهای تعمیر شده و یا در دست تعمیر تا کنون به ۱۵ واحد رسیده است. و این شامل تعمیرات ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای نیروگاه ری از اوایل مهر ماه تا کنون می باشد و تا پایان سال، تمامی واحدهای این نیروگاه مورد بازدید و تعمیرات قرار خواهند گرفت. در حال حاضر نیز چهار واحد این نیروگاه به طور همزمان به دست کارشناسان و متخصصین نیروگاه ری در حال تعمیرات و بازدید می باشند.

بادرستانی اظهار داشت: بازدید و تعمیرات پیشگیرانه هر ساله پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید انرژی در پیک سال بعد توسط متخصصان توانمند این نیروگاه صورت می پذیرد. از آنجایی که عمر اکثر تجهیزات بالا بوده و بازدهی تولید واحد ها را تحت تأثیر قرار می دهد، با انجام به موقع تعمیرات پیش بینی شده و پیشگیرانه به میزان قابل توجهی افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم، کاهش حوادث غیر مترقبه و در نهایت تولیدی پایدار و حداکثری را شاهد خواهیم بود.