واحدهای گازی شماره ۱۱ و ۱۹ نیروگاه ری جهت انجام تعمیرات و بازدید مسیر داغ توربین از مدار تولید خارج شدند.

دو واحد گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۱۱ و ۱۹ نیروگاه ری به منظور بازدید مسیر داغ و انجام تعمیرات برای مدت ۲۵ روز از مدار تولید خارج شدند.

حسین مهدیزاده معاون تعمیرات نیروگاه ری با اعلام این خبر افزود: به منظور کسب آمادگی تولید، واحدهای گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۱۱ و ۱۹ با توجه به ساعت کارکرد، از مدار تولید خارج و جهت بازدید مسیر داغ توربین و تعمیرات به دست گروه های تعمیراتی سپرده شدند. مطابق برنامه از پیش تعیین شده که از اواسط دی ماه آغاز و ۲۵ روز ادامه خواهد داشت، این دو واحد تحت عملیات تعمیرات و بازدید مسیر داغ توربین قرار خواهند گرفت. در طول تعمیرات این واحدها فعالیت های مختلفی از قبیل: دمونتاژ و تست و در صورت نیاز تعویض نازل های سوخت و محفظه های احتراق، انجام تست های مربوط به ژنراتور، بازدید و در صورت نیاز تعویض پره های متحرک و ثابت توربین، انجام تست های غیر مخرب بر روی توربین، تصفیه فیزیکی روغن، تعویض فیلترها و … بر روی تجهیزات این واحدها صورت خواهد گرفت.

مهدیزاده عنوان کرد با شروع تعمیرات این دو واحد، تعداد ۲۰ واحد از واحدهای ۲۱ گانه نیروگاه ری از ابتدای پاییز تا کنون مورد بازدید و تعمیرات قرار گرفته اند و یا در دست تعمیر هستند، که به لحاظ تعداد و زمان، رکوردی بی سابقه محسوب می شود.