واحدهای گازی شماره ۱۱ و ۱۹ نیروگاه ری بعد از بازدید و تعمیرات پیشگیرانه به مدار تولید بازگشتند.

تعمیرات و بازدید واحدهای گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۱۱ و ۱۹ نیروگاه ری به پایان رسید و این دو واحد تولید انرژی به شبکه سراسری برق کشور پیوستند.

بادرستانی با اشاره به این نکته که بازدید و تعمیرات واحدهای این نیروگاه با تولید انرژی همزمان در حال انجام است، افزود؛ نیروگاه ری با استفاده از توان متخصصین پرتلاش و جهادگر خود توانسته است با وجود تعمیرات ۵ واحد بطور همزمان، از مابقی ظرفیت خود برای تولید انرژی بطور مطلوبی استفاده نماید. ایشان با اشاره به این موضوع که تعمیرات پیشگیرانه و پایش مداوم واحدهای تولید انرژی بصورت دقیق و با جدیت در حال انجام می باشد، حفظ و تقویت سطح آمادگی واحدهای تولیدی این نیروگاه را برای تابستان آینده یکی از مهمترین برنامه های نیروگاه عنوان نمودند. بادرستانی اعلام کرد: تا پایان سال تمامی واحدهای تولید انرژی این نیروگاه مورد بازدید و تعمیرات قرار خواهند گرفت. نیروگاه ری در حال حاضر با دارا بودن ۲۱ واحد گازی مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان نامی تولید ۷۵۴ مگاوات در خدمت شبکه سراسری برق کشور می باشد.