ساخت و بومی‌سازی کارت های الکترونیکی توربین های گازی به دست متخصصین توانمند نیروگاه ری

ساخت حدود ۴۰ بورد الکترونیکی سیستم های کنترل و حفاظت توربین های گازی نیروگاه ری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون در آزمایشگاه ابزار دقیق به دست متخصصان توانمند این نیروگاه.

مهدی تاجیک، معاون مهندسی نیروگاه ری اعلام کرد: ساخت حدود ۴۰ بورد الکترونیکی سیستم های کنترل و حفاظت توربین های گازی متنوع نیروگاه ری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون در آزمایشگاه ابزار دقیق این نیروگاه با اتکا به خودباوری، با توجه به نیاز این نیروگاه و ثبت سفارش از نیروگاه های دیگر صورت پذیرفت. ایشان اظهار داشت، تمام مراحل ساخت این کارت ها در داخل نیروگاه و در آزمایشگاه ابزار دقیق این نیروگاه انجام می شود و توانسته ایم علاوه بر رفع نیاز واحدهای گازی متنوع خود، به نیروگاه های گازی مشابه دیگر در کشور نیز خدمات ارائه دهیم و علاوه بر عدم نیاز به واردات این قطعات، که در حال حاضر تقریباً امکان پذیر نمی باشد، صرفه جویی ارزی قابل توجهی داشته باشیم. تاجیک با بیان اینکه مراحل ساخت هر کارت شامل طراحی و تهیه نقشه، تهیه و خرید قطعات، آماده سازی، مونتاژ و تست آن حدود ۳۰ تا ۴۰ روز زمان نیاز دارد، عنوان کرد: بومی سازی تکنولوژی ساخت این نوع قطعات و گام برداشتن در راستای ساخت داخل قطعات با اتکا به خودباوری را یکی از اهداف مهم این شرکت نام برد.